Skäggmes / Bearded Reedling
  Panurus biarmicus Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Skäggmes / Bearded Reedling
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Skäggmesen är en ganska sentida
invandrare i Sverige.

 

Den observerades första gången
på 1970-talet vid sjön Tåkern.

 

Därifrån spred skäggmesarna sig
till södra och mellersta Sverige.

I Stockholmsområdet kan man se
skäggmesar vid Hjälstaviken.

På hösten plockar de frön på den
långa WWf-spången.

Skäggmes, hane.
Hjälstaviken, oktober 2013.

Skäggmesen i sin rätta miljö.

Skäggmesen i sin rätta miljö.

Skäggmesen i sin rätta miljö.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Långa WWF-spången.

Långa WWF-spången.

Långa WWF-spången.

Skäggmesen klänger vigt i vassen.

Skäggmesen klänger vigt i vassen.

Skäggmesen klänger vigt i vassen.

Skäggmes, hona.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Hjälstaviken, oktober 2020.

Skäggmes, hona.

Skäggmes, hona.

Skäggmes, hona.

Skäggmes, hane.

Skäggmes, hona.

Skäggmes, hona.

Långa WWF-spången.

Långa WWF-spången.

Långa WWF-spången.

Skäggmesunge, Hjälstaviken.

Skäggmesunge, Hjälstaviken.

Skäggmesunge, Hjälstaviken.

Tillbaka till toppen / Back to top