Uppsala
Du är här > Länder / Countries > Sverige / Sweden > Uppsala

 

Uppsala domkyrka.

 

Det är Nordens största gotiska kyrkobyggnad.

 

Domkyrkan invigdes 1435.

Vid stadsbranden 1702 brändes
kyrkan ut helt och hålle.

En stor restaurering genomfördes
under många år.

Cirka en halv miljon människor
besöker domkyrkan per år.

Uppsala slott.

Fyrisån i Uppsala.

Gamla Uppsala, fornlämningsområde.

Tillbaka till Sverige / Sweden