Rådjur
Roe deer
Du är här > Djur / Animals > Rådjur

 

Rådjuret finns i nästan alla
naturliga miljöer i Europa.

 

Högsta tätheten finns i norra Europa och södra Skandinavien.

 

I Sverige varierar beståndet av
rådjur kraftigt i storlek.

Under hårda vintrar kan 30-40
procent av stammen dö i svält.

Dock har rådjursstammen god återhämtningsförmåga.

Idag uppskattas beståndet rådjur i Sverige till cirka 600 000-800 000.

Två rådjur vill klargöra ett förhållande.

En av dem är äldre än motståndaren.

Det är den äldsta som är retstickan.