Fåglar / Birds 192 arter / species
Taxonomisk ordning / Taxonomical order
Svenska / English
# Alfabetisk ordning I / Alphabetical order I (Svenska)
# Alfabetisk ordning II / Alphabetical order II (English)
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Svanar & Gäss / Swans & Geese


Vitkindad gås / Barnacle Goose


 

Simänder & Dykänder / Dabbling & Diving Ducks


Brudand / Wood Duck

 

Lommar & Doppingar / Loons & Grebes


Storlom / Black-throated Loon

 

 

Pelikaner / Pelicans


Brun pelikan / Brown pelican

 

 

Ormhalsfåglar & Skarvar / Anhinga & Cormorants


Amerikansk ormhalsfågel / Anhinga

 

 

Hägrar / Herons


Gråhäger / Grey Heron

 

Storkar & Ibisar / Storks & Ibises


Rosenskedstork / Roseate Spoonbill

 

 

Rovfåglar / Birds of prey


Röd Glada / Red Kite

 

Gamar & Fiskgjuse / Vultures & Osprey


Fiskgjuse / Osprey

 

Rallar & Sumphöns / Rails & Coots


Vattenrall / Watter Rail


 

Tranor / Cranes


Trana / Common Crane

 

 

Skogshöns & Fälthöns / Grouse & Pheasants


Tjäder / Western Capercaillie


 

Vadare / Waders


Ljungpipare / European Golden Plover

 

Måsar & Tärnor / Gulls & Terns


Fiskmås / Commom Gull

 

 

Alkor / Auks


Tordmule / Razorbill

 

 

Duvor & Gökar / Doves & Cuckoos


Turkduva / Eurasian Collared Dove

 

 

Ugglor / Owls


Hökuggla / Northern Hawk Owl

 

 

Praktfåglar/ Coraciiformes


Biätare / European Bee-eater

 

Strömstare & Sidensvans /
White-throated Dipper & Waxwing


Strömstare / White-throated Dipper

 

 

Svalor, Lärkor & Ärlor /
Swallows, Larks & Wagtails


Ladusvala / Barn Swallow

 

Hackspettar / Woodpeckers


Spillkråka / Black Woodpecker

 

Trastfåglar / Thrushes


Blåhake / Bluethroat

 

 

Kardinaler & Trupialer / Cardinals & Blackbirds


Rödvingetrupial / Red-winged Blackbird

 

 

Sångare / Warblers


Lövsångare / Willow Warbler

 

Flugsnappare / Flycatchers


Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat

 

 

Gärdsmyg & Kungsfåglar / Wrens & Crests


Gärdsmyg / Winter Wren

 

Mesar & Skäggmes /
Tits & Bearded Reedling


Skäggmes / Bearded Reedling

 

 

Nötväckor & Träkrypare /
Nuthatches & Treecreeper


Nötväcka / Eurasian Nuthatch

 

Törnskator & Sommargyllingar/
Shrikes & Oriole


Törnskata / Red-backed Shrike

 

 

Kråkfåglar & Starar /
Crows, Jays & Starlings


Lavskrika / Siberian Jay

 

Finkar / Finches


Tallbit / Pine Grosbeak

 

 

Fältsparvar / Buntings


Sävsparv / Common Reed Bunting

Tillbaka till toppen / Back to top