Fåglar / Birds
Taxonomisk ordning / Taxonomical order
Svenska / English / Latin
Alfabetisk ordning / Alphabetical order (Svenska / Latin)
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Prutgås / Brent Goose

 

Ejder / Common Ejder

 

Storlom / Black-throated Loon

 

Skäggdopping / Great Crested Grebe

 

Silkeshäger / Little Egret

 

Fiskgjuse / Osprey

 

Purpurhöna / Purple Swamphen

 

Tjäder / Western Capercaillie

 

Fiskmås / Common Gull

 

Lappuggla / Great Grey Owl

 

Kungsfuskare / Common Kingfisher

 

Härfågel / Eurasian Hoopoe

 

Strömstare / White-throated Dipper

 

Sidensvans / Bohemian Waxwing

 

Rödhake / European Robin

 

Gärdsmyg / Winter Wren

 

Skäggmes / Bearded Reedling

 

Blåmes / European Blue Tit

 

Nötkråka / Spotted Nutcracken

 

Domherre / Eurasian Bullfinch

 

Steglits / European Goldfinch

 

Svanar och Gäss / Swans and Geese

Knölsvan / Mute Swan / Cygnus olor

Sångsvan / Whooper Swan / Cygnus cygnus

Gravand / Common Shelduck / Tadorna tadorna

Grågås / Greylag Goose / Anser Anser

Kanadagås / Canada Goose / Branta canadensis

Prutgås / Brent Goose / Branta bernicla

Rostand / Ruddy Shelduck / Tadorna ferruginea

Rödhalsad gås / Red-breasted Goose / Branta ruficollis

Vitkindad gås / Barnacle Goose / Branta leucopsis

 

Simänder och Dykänder / Dabbling ducks and Diving ducks

Brunand / Common Pochard / Aythya ferina

Ejder / Common Ejder / Somateria mollissima

Gräsand / Mallard / Anas platyrhynchos

Knipa / Common Goldeneye / Bucephala clangula

Kricka / Eurasian Teal / Anas crecca

Mandarinand / Mandarin Duck / Aix galericulata

Skedand / Northern Shoveler / Anas clypeata

Snatterand / Gadwall / Anas strepera

Småskrake / Red-breasted Merganser / Mergus serrator

Storskrake / Goosander / Mergus merganser

Stjärtand / Northern Pintail / Anas acuta

Vigg / Tufted Duck / Aythya fuligula

 

Lommar och Doppingar / Loons and Grebes

Smålom / Red-throated Loon / Gavia stellata

Storlom / Black-throated Loon / Gavia arctica

Gråhakedopping / Red-necked Grebe / Podiceps grisegena

Skäggdopping / Great Crested Grebe / Podiceps cristatus

Smådopping / Little Grebe / Tachybaptus ruficollis

Svarthakedopping / Horned Grebe / Podiceps auritus

 

Storkfåglar och Tranor / Herons, Ibises and Cranes

Bronsibis / Glossy Ibis / Plegadis falcinellus

Gråhäger / Grey Heron / Ardea Cinerea

Kohäger / Cattle Egret / Bubulcus ibis

Natthäger / Black-Crowned Night Heron / Nycticorax nycticorax

Rallhäger / Squacco Heron / Ardeola ralloides

Silkeshäger / Little Egret /Egretta garzetta

Ägretthäger / Great Egret / Casmerodius albus

Trana / Common Crane / Grus grus

 

Rovfåglar / Birds of prey

Brun kärrhök / Western Marsh Harrier / Circus aeroginosus

Duvhök / Northern Goshawk / Accipiter gentilis

Fiskgjuse / Osprey / Pandion haliaetus

Fjällvråk / Rough-legged Buzzard / Buteo lagopus

Havsörn / White-tailed Eagle / Haliaeetus albicilla

Ormvråk / Common Buzzard / Buteo Buteo

Rödglada / Red Kite / Milvus milvus

Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk / Accipiter nisus

Tornfalk / Common Kestrel / Falco tinnunculus

 

Sumphöns / Rails and crakes

Kamsothöna / Red-knobbed Coot / Fulica cristata

Purpurhöna / Purple Swamphen / Porphyrio porphyrio

Rörhöna / Common Moorhen / Gallinula chloropus

Sothöna / Eurasian Coot / Fulica atra

Vattenrall / Watter Rail / Rallus aquaticus

 

Skogshöns och Fälthöns / Grouse, Partridges and pheasants

Tjäder / Western Capercaillie / Tetrao urogallus

Fasan / Common Pheasant / Phasianus colchicus

 

Vadare / Waders

Drillsnäppa / Common Sandpipen / Actitis hypoleucos

Enkelbekasin / Common Snipe / Gallinago gallinago

Gluttsnäppa / Common Greenshank / Tringa nebularia

Myrspov / Bar-tailed Godwit / Limosa lapponica

Roskarl / Ruddy Turnstone / Arenaria interpres

Rödbena / Common Redshank /Tringa totanus

Skärfläcka / Pied Avocet /Recurvirostra avosetta

Strandskata / Eurasian Oystercatcher / Haematopus ostralegus

Styltlöpare / Black-winged Stilt / Himantopus himantopus

Större strandpipare / Common Ringed Plover / Charadrius hiaticula

Tjockfot / Stone Curlew / Burhinus oedicnemus

Tofsvipa / Northern Lapwing / Vanellus vanellus

 

Måsar och Tärnor/ Gulls and Terns

Fisktärna / Common tern / Sterna hirundo

Fiskmås / Common Gull / Larus canus

Skrattmås / Black-headed Gull / Larus ridibundus

 

Duvor och Gökar / Pigeons and doves, Cuckoos

Ringduva / Common Wood Pigeon / Columba palumbus

Gök / Common Cockoo / Cuculus canorus

 

Ugglor / Owls

Berguv / Eurasian Eagle Owl / Bubo Bubo

Hornuggla / Long-eared Owl / Asio otus

Hökuggla / Northern Hawk Owl / Surnia ulula

Jorduggla / Short-eared Owl / Asio flammeus

Kattuggla / Tawny Owl / Strix aluco

Lappuggla / Great Grey Owl / Strix nebulosa

Pärluggla / Tengmalm´s Owl / Aegolius funereus

Slaguggla / Ural Owl / Strix uralensis

 

Praktfåglar / Coraciiformes

Härfågel / Eurasian Hoopoe / Upupa epops

Kungsfiskare / Common Kingfisher / Alcedo atthis

Biätare / European Bee-eater / Merops apiaster

Nordlig karminbiätare / Northern Carmine Bee-eaters / Merops nubicus

 

Hackspettar / Woodpeckers

Gröngöling / European Green Woodpecker / Picus viridis

Mindre hackspett / Lesser Spotted Woodpecker / Dendrocopos minor

Spillkråka / Black Woodpecker / Dryocopus martius

Större hackspett / Great Spotted Woodpecker / Dendrocopos major

 

Svalor, Lärkor och Ärlor / Swallows, Larks and Wagtails

Ladusvala / Barn Swallow / Hirundo rustica

Sånglärka / Common Skylark / Alauda arvensis

Gulärla / Yellow Wagtail / Motacilla flava

Sädesärla / Pied Wagtail / Motacilla alba

 

Strömstare och Sidensvans / White-throated Dipper and Waxwings

Sidensvans / Bohemian Waxwing / Bombycilla garrulus

Strömstare / White-throated Dipper / Cinclus cinclus

 

Trastfåglar / Thrushes

Björktrast / Fieldfare / Turdus pilaris

Buskskvätta / Winchat / Saxicola rubetra

Koltrast / Common Blackbird / Turdus merula

Rödhake / European Robin / Erithacus rubecula

Rödstjärt / Common Redstart / Phoenicurus phoenicurus

Taltrast / Song Thrush / Turdus philomelos

Ökenstenskvätta / Desert Wheatear / Oenanthe deserti

 

Sångare och Flugsnappare/ Warblers and Flycatchers

Grässångare / Zitting Cisticola / Cisticola juncidis

Grönsångare / Wood Warbler / Phylloscopus sibilatrix

Lövsångare / Willow Warbler / Phylloscopus trochilus

Rörsångare / European Reed Warbler / Acrocephalus scirpaceus

Sävsångare / Sedge Warbler / Acrocephalus schoenobaenus

Ärtsångare / Lesser Whitethroat / Sylvia curruca

Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher / Muscicapa striata

Svartvit flugsnappare / Pied Flycatcher / Ficedula hypoleuca

 

Gärdsmyg och Kungsfåglar / Winter Wren and Crests

Gärdsmyg / Winter Wren / Troglodytes troglodytes

Kungsfågel / Goldcrest / Regulus regulus

 

Mesar och Skäggmes / Tits and Bearded Reedling

Blåmes / European Blue Tit / Cyanistes caeruleus

Stjärtmes / Long-tailed Tit / Aegithalos caudatus

Svartmes / Coal Tit / Periparus ater

Talgoxe / Great Tit / Parus major

Talltita / Willow Tit / Poecile montaus

Tofsmes / Crested Tit / Lophophanes cristatus

Skäggmes / Bearded Reedling / Panurus biarmicus

 

Nötväckor, Träkrypare och Törnskator / Nuthatches, Shrikes and Treecreeper

Nötväcka / Eurasian Nuthatch / Sitta europaea

Trädkrypare / Eurasian Treecreeper / Certhia familiaris

Törnskata / Red-backed Shrike / Lanius collurio

 

Kråkfåglar och Starar / Crows, Jays and Starlings

Korp / Common Raven / Corvus corax

Lavskrika / Siberian Jay / Perisoreus infaustus

Nötkråka / Spotted Nutcracken / Nucifraga macrorhynchos

Nötskrika / Eurasian Jay / Garrulus glandarius

Skata / Common Magpie / Pica pica

Stare / Common Starling / Sturnus vulgaris

 

Finkar och Fältsparvar / Finches and Buntings

Bofink / Common Chaffinch / Fringilla coelebs

Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossbill / Loxia leucoptera

Domherre / Eurasian Bullfinch / Pyrrhula pyrrhula

Gråsparv / House Sparrow / Passer domesticus

Gråsiska / Common Redpoll / Carduelis flammea

Grönfink / European Greenfinch / Chloris chloris

Grönsiska / Eurasian Siskin / Carduelis spinus

Hämling / Common Linnet / Carduelis cannabina

Mindre korsnäbb / Common Crossbill / Loxia curvirostra

Pilfink / Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus

Steglits / European Goldfinch / Carduelis carduelis

Stenknäck / Hawfinch / Coccothraustes coccothraustes

Tallbit / Pine Grosbeak / Pinicola enucleator

Gulsparv / Yellowhammer / Emberiza citrinella

Sävsparv / Common Reed Bunting / Emberiza schoeniclus

 

 

 

Tillbaka till toppen / Back to top