Fåglar / Birds 181 arter / species
Taxonomisk ordning / Taxonomical order
Svenska / English
# Alfabetisk ordning I / Alphabetical order I (Svenska)
# Alfabetisk ordning II / Alphabetical order II (English)
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

 

Brudand / Wood Duck

 

Ejder / Common Eider

 

Krika / Eurasian Teal

 

Storlom / Black-throated Loon

 

Skäggdopping / Great Crested Grebe

 

Brun pelikan / Brown pelican

 

Silkeshäger / Little Egret

 

Rosenskedstork / Roseate Spoonbill

 

Fiskgjuse / Osprey

 

Purpurhöna / Purple Swamphen

 

Röd Glada / Red Kite

 

Lavskrika / Siberian Jay

 

Lappuggla / Great Grey Owl

 

Kungsfiskare / Common Kingfisher

 

Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat

 

Strömstare / White-throated Dipper

 

Sidensvans / Bohemian Waxwing

 

Rödhake / European Robin

 

Gärdsmyg / Winter Wren

 

Skäggmes / Bearded Reedling

 

Blåmes / European Blue Tit

 

Nötkråka / Spotted Nutcracken

 

Domherre / Eurasian Bullfinch

 

Steglits / European Goldfinch

 

Tallbit / Pine Grosbeak

 

Sävsparv / Common Reed Bunting

 

SVANAR och GÄSS / SWANS and GEESE

Knölsvan / Mute Swan

Sångsvan / Whooper Swan

Gravand / Common Shelduck

Grågås / Greylag Goose

Kanadagås / Canada Goose

Prutgås / Brent Goose

Rostand / Ruddy Shelduck

Rödhalsad gås / Red-breasted Goose

Vitkindad gås / Barnacle Goose

 

SIMÄNDER och DYKÄNDER / DABBLING DUCKS and DIVING DUCKS

Brudand / Wood Duck

Brunand / Common Pochard

Ejder / Common Eider

Gräsand / Mallard

Knipa / Common Goldeneye

Kricka / Eurasian Teal

Mandarinand / Mandarin Duck

Rödhuvad dykand / Red-crested Pochard

Skedand / Northern Shoveler

Snatterand / Gadwall

Småskrake / Red-breasted Merganser

Storskrake / Goosander

Stjärtand / Northern Pintail

Svartbukig visseland / Black-bellied Whistling-duck

Svärta / Velvet Scoter

Vigg / Tufted Duck

 

LOMMAR och DOPPINGAR / LOONS and GREBES

Smålom / Red-throated Loon

Storlom / Black-throated Loon

Gråhakedopping / Red-necked Grebe

Skäggdopping / Great Crested Grebe

Smådopping / Little Grebe

Svarthakedopping / Horned Grebe

 

PELIKANER / PELICANS

Amerikansk vit pelikan / American White Pelican

Brun pelikan / Brown pelican

 

ORMHALSFÅGLAR och SKARVAR / ANHINGA and CORMORANTS

Amerikansk ormhalsfågel / Anhinga

Storskarv / Great Cormorant

Öronskarv / Double-crested Cormorant

 

HÄGRAR / HERONS

Amerikansk gråhäger / Great Blue Heron

Blåhäger / Little Blue Heron

Gråhäger / Grey Heron

Grönryggad häger / Green heron

Kohäger / Cattle Egret

Natthäger / Black-Crowned Night Heron

Rallhäger / Squacco Heron

Rosthäger / Reddish Egret

Silkeshäger / Little Egret

Snöhäger / Snowy Egret

Trefärgad häger / Tricolored Heron

Ägretthäger / Great Egret

 

STORKAR / STORKS

Amerikansk ibisstork / Wood Stork

Vit stork / White Stork

 

IBISAR och SKEDSTORKAR / IBISES and SPOONBILLS

Bronsibis / Glossy Ibis

Rosenskedstork / Roseate Spoonbill

Vit ibis / White ibis

 

ROVFÅGLAR / BIRDS of PREY

Bandvingad vråk / Red-shouldered hawk

Brun kärrhök / Western Marsh Harrier

Duvhök / Northern Goshawk

Fjällvråk / Rough-legged Buzzard

Havsörn / White-tailed Eagle

Kungsörn / Golden Eagle

Ormvråk / Common Buzzard

Pilgrimsfalk / Peregrine Falcon

Röd Glada / Red Kite

Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk

Svalstjärtsglada / Swallow-tailed Kite

Tornfalk / Common Kestrel

 

GAMAR och FISKGJUSE / VULTURES and OSPREY

Korpgam / Black Vulture

Fiskgjuse / Osprey

 

RALLAR och SUMPHÖNS / RAILS and COOTS

Amerikansk sultanhöna / Purple Gallinule

Kamsothöna / Red-knobbed Coot

Purpurhöna / Purple Swamphen

Rörhöna / Common Moorhen

Sothöna / Eurasian Coot

Vattenrall / Watter Rail

 

TRANOR / CRANES

Prärietrana / Sandhill Crane

Trana / Common Crane

 

SKOGSHÖNS och FÄLTHÖNS/ GROUSE, PARTRIDGES and PHEASANTS

Tjäder / Western Capercaillie

Fasan / Common Pheasant

 

VADARE / WADERS

Drillsnäppa / Common Sandpiper

Enkelbekasin / Common Snipe

Fläckdrillsnäppa / Spotted Sandpiper

Gluttsnäppa / Common Greenshank

Kärrsnäppa / Dunlin

Ljungpipare / European Golden Plover

Myrspov / Bar-tailed Godwit

Roskarl / Ruddy Turnstone

Rödbena / Common Redshank

Sandlöpare / Sanderling

Skärfläcka / Pied Avocet

Strandskata / Eurasian Oystercatcher

Styltlöpare / Black-winged Stilt

Större strandpipare / Common Ringed Plover

Tjockfot / Stone Curlew

Tofsvipa / Northern Lapwing

 

MÅSAR och TÄRNOR / GULLS and TERNS

Fisktärna / Common tern

Fiskmås / Common Gull

Kungstärna / Royal Tern

Skrattmås / Black-headed Gull

 

Alkor / Auks

Tordmule / Razorbill

Sillgrissla / Commom Guillemot

 

DUVOR och GÖKAR / PIGEONS and DOVES, CUCKOOS

Ringduva / Common Wood Pigeon

Gök / Common Cockoo

 

UGGLOR / OWLS

Berguv / Eurasian Eagle Owl

Hornuggla / Long-eared Owl

Hökuggla / Northern Hawk Owl

Jorduggla / Short-eared Owl

Kattuggla / Tawny Owl

Lappuggla / Great Grey Owl

Prärieuggla / Burrowing owl

Pärluggla / Tengmalm´s Owl

Slaguggla / Ural Owl

 

PRAKTFÅGLAR / CORACIIFORMES

Bälteskungsfiskare / Belted Kingfisher

Härfågel / Eurasian Hoopoe

Kungsfiskare / Common Kingfisher

Biätare / European Bee-eater

Nordlig karminbiätare / Northern Carmine Bee-eaters

 

HACKSPETTAR / WOODPECKERS

Gröngöling / European Green Woodpecker

Mindre hackspett / Lesser Spotted Woodpecker

Spillkråka / Black Woodpecker

Större hackspett / Great Spotted Woodpecker

 

SVALOR, LÄRKOR och ÄRLOR / SWALLOWS, LARKS and WAGTAILS

Ladusvala / Barn Swallow

Sånglärka / Common Skylark

Gulärla / Yellow Wagtail

Sädesärla / Pied Wagtail

 

STRÖMSTARE, SIDENSVANS / WHITE-THROATED DIPPER, WAXWING

Sidensvans / Bohemian Waxwing

Strömstare / White-throated Dipper

 

TRASTFÅGLAR / THRUSHES

Björktrast / Fieldfare

Blåhake / Bluethroat

Buskskvätta / Winchat

Koltrast / Common Blackbird

Rödhake / European Robin

Rödstjärt / Common Redstart

Taltrast / Song Thrush

Ökenstenskvätta / Desert Wheatear

 

KARDINALER, TRUPIALER / CARDINALS, BLACKBIRDS, CRACKLES

Mexikansk båtstjärt / Great-tailed Grackle

Röd kardinal / Northern Cardinal

Rödvingetrupial / Red-winged Blackbird

 

SÅNGARE och FLUGSNAPPARE/ WARBLERS and FLYCATCHERS

Grässångare / Zitting Cisticola

Grönsångare / Wood Warbler

Lövsångare / Willow Warbler

Nordlig piplärksångare / Northern Waterthrush

Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat

Rörsångare / European Reed Warbler

Sävsångare / Sedge Warbler

Ärtsångare / Lesser Whitethroat

Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher

Svartvit flugsnappare / Pied Flycatcher

 

MYGGSNAPPARE och GÄRDSMYG / GNATCATCHERS and WRENS

Svartbrynad myggsnappare / Blue-gray Gnatcatcher

Gärdsmyg / Winter Wren

 

KUNGSFÅGLAR / CRESTS

Kungsfågel / Goldcrest

 

MESAR och SKÄGGMES / TITS and BEARDED REEDLING

Blåmes / European Blue Tit

Stjärtmes / Long-tailed Tit

Svartmes / Coal Tit

Talgoxe / Great Tit

Talltita / Willow Tit

Tofsmes / Crested Tit

Skäggmes / Bearded Reedling

 

NÖTVÄCKOR och TRÄKRYPARE / NUTHATCHES and TREECREEPER

Nötväcka / Eurasian Nuthatch

Trädkrypare / Eurasian Treecreeper

 

TÖRNSKATOR / SHRIKES

Törnskata / Red-backed Shrike

 

KRÅKFÅGLAR och STARAR / CROWS, JAYS and STARLINGS

Korp / Common Raven

Lavskrika / Siberian Jay

Nötkråka / Spotted Nutcracken

Nötskrika / Eurasian Jay

Skata / Common Magpie

Stare / Common Starling

 

FINKAR / FINCHES

Bofink / Common Chaffinch

Bergfink / Brambling

Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossbill

Domherre / Eurasian Bullfinch

Gråsparv / House Sparrow

Gråsiska / Common Redpoll

Grönfink / European Greenfinch

Grönsiska / Eurasian Siskin

Hämpling / Common Linnet

Mindre korsnäbb / Common Crossbill

Pilfink / Eurasian Tree Sparrow

Steglits / European Goldfinch

Stenknäck / Hawfinch

Tallbit / Pine Grosbeak

 

FÄLTSPARVAR / BUNTINGS

Gulsparv / Yellowhammer

Sävsparv / Common Reed Bunting

 

 

 

Tillbaka till toppen / Back to top