Nytt / New
Senast uppdatering / Latest update 8 mars 2023

 

Hökuggla / Northern Hawk Owl

 

 

Strömstare / White-throated Dipper

 

 

Skäggmes / Bearded Reedling

 

 

Nötkråka / Spotted Nutcracken

 

 

Ormvråk / Common Buzzard

 

 

Brudand / Wood Duck

 

 

Röd Glada / Red Kite

 

 

Smålom / Red-throated Loon

 

 

Storlom. Paret / Black-throated Loon. The couple

 

 

Storskrake med ungar/ Goosander with kids

 

 

Ljungpipare / European Golden Plover

 

 

Rödhuvad dykand / Red-crested Pochard

 

 

Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat

 

 

Lavskrika / Siberian Jay

 

 

Kungsfiskare / Common Kingfisher

 

 

Steglits och solrosor / European Goldfinch and sunflowers

 

 

Rosenskedstork / Roseate Spoonbill