Ringduva / Common Wood Pigeon
  Columba palumbus Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Ringduva / Common Wood Pigeon
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

 

Även om man inte ser ringduvan...

 

...hör man den säkert.

 

 

Den låter högt.