Gluttsnäppa / Common Greenshank
  Tringa nebularia Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Gluttsnäppa / Common Greenshank
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Gluttsnäppa, Skåne, september 2013.

 

Gluttsnäppan födosöker både
dagtid och nattetid.

 

Den söker sin föda på grunt vatten.