Slaguggla / Ural Owl
  Strix uralensis Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Slaguggla / Ural Owl
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Antal slagugglor ökar i Sverige.

 

Ugglorna trivs bra i holkar.

 

Slagugglan är en mycket vacker fågel.

Stockholm, december 2017.

Stockholm, december 2017.

Stockholm, december 2017.

Stockholm, december 2017.

Stockholm, december 2017.

Stockholm, december 2017.