Stenknäck / Hawfinch
  Coccothraustes coccothraustes Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Stenknäck / Hawfinch
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

Gustavsberg, februari 2018.

Gustavsberg, februari 2018.

Gustavsberg, februari 2018.

Tyresö, februari 2019.

Tyresö, februari 2019.

Tyresö, februari 2019.