Tjäder / Western Capercaillie
  Tetrao urogallus Läte/Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Tjäder / Western Capercaillie
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Tjäderhane, Östermalm, april 2015.

 

Han dök upp vid Eleonora kyrka...

 

...och skapade stor uppståndelse.

 

Fågeln var helt orädd.

 

Senare togs han om hand
av djurambulansen.

 

Fågelfotograf.