Neuschwanstein. Tyskland / Germany
Du är här > Länder / Countries > Neuschwanstein. Tyskland / Germany
Var är det? Karta och information

 

Neuschwanstein slott.

 

Slottet ligger på en hög klippa.

 

Det finns snö här även på sommaren.

Utsikt på från en närliggande by.

Utsikt från Marias bro.

Målningen på slottets vägg.

Marias bro hänger över ravinen.

Bäst utsikt över slottet får man från
den här lilla bron.

Bron är vanligtvis överfull.

Hohenschwangau slott.

Utsikt från Neuschwanstein slott.

En kyrka bredvid slotten.