Fiskgjuse / Osprey
  Pandion haliaetus Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Fiskgjuse / Osprey
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Fiskgjuse är den enda arten
i familjen fiskgjusar.

 

Den lever uteslutande av fisk.

 

Fiskgjusens läte är en serien av
skarpa visslingar.

Fiskgjusen blir vanligtvis 20-25
år gammal.

Fiskgjusen på iakt.

Fiskgjusen på iakt.
Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2017.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

Mälaren, augusti 2019.

 
Tillbaka till toppen / Back to top