Fiskgjuse / Osprey
  Pandion haliaetus Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Fiskgjuse / Osprey
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Fiskgjuse är den enda arten
i familjen fiskgjusar.

 

Den lever uteslutande av fisk.

 

Fiskgjusens läte är en serien av
skarpa visslingar.

Fiskgjusen blir vanligtvis 20-25
år gammal.

Fiskgjusen på iakt.

Fiskgjusen på Ingarö (Värmdö),
juli 2013.

Mallorca, S´Albufera, september 2016.

Mallorca, S´Albufera, september 2016.

Mallorca, S´Albufera, september 2016.