Ejder / Common Ejder
  Somateria mollissima Läte / Sound
Du är här > Fåglar / Birds > Ejder / Common Ejder
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

Antalet ejdrar minskar varje år
i Stockholms skärgård.

 

Nu finns det ungefär dubbelt så många
hanar som honor.

 

Man kan se den här obalansen även
utan någon speciell undersökning.

Forskarna pekar på vitaminbrist som
orsak till ejderns dramatisk nedgång.

Ejder hane kallas guding.

Tiaminbrist är ett problem i
hela Östersjöområdet.

Ejder hona kallas åda.

Många honor är jätte svaga.

De klarar inte att häcka.