Fåglar / Birds 180 arter / species

Alfabetisk ordning I / Alphabetical order I

Svenska
# Taxonomisk ordning / Taxonomical order (Svenska / English)
# Alfabetisk ordning II / Alphabetical order II (English)
Galleri med utvalda fågelbilder / Favourites

 

 

 

A

Amerikansk gråhäger

Amerikansk ibisstork

Amerikansk ormhalsfågel

Amerikansk sultanhöna

Amerikansk vit pelikan

B

Bandvingad vråk

Bergfink

Berguv

Biätare

Björktrast

Blåhake

Blåhäger

Blåmes

* * *

Bofink

Bronsibis

Brudand

Brunand

Brun kärrhök

Brun pelikan

Buskskvätta

Bälteskungsfiskare

Bändelkorsnäbb

D-E

Domherre

Drillsnäppa

Duvhök

Ejder

Enkelbekasin

F

Fasan

Fiskgjuse

Fiskmås

Fisktärna

Fjällvråk

Fläckdrillsnäppa

G

Gluttsnäppa

Gravand

Grå flugsnappare

Grågås

Gråhakedopping

Gråhäger

Gråsparv

Gråsiska

Gräsand

* * *

Grässångare

Gröngöling

Grönfink

Grönryggad häger

Grönsiska

Grönsångare

Gulsparv

Gulärla

Gärdsmyg

Gök

H-J

Havsörn

Hornuggla

Hämpling

Härfågel

Hökuggla

Jorduggla

K

Kamsothöna

Kanadagås

Kattuggla

Knipa

Knölsvan

Kohäger

Koltrast

* * *

Korp

Korpgam

Kricka

Kungsfiskare

Kungsfågel

Kungstärna

Kungsörn

Kärrsnäppa

L

Ladusvala

Lappuggla

Lavskrika

Ljungpipare

Lövsångare

M

Mandarinand

Mexikansk båtstjärt

Mindre hackspett

Mindre korsnäbb

Myrspov

N

Natthäger

Nordlig karminbiätare

Nordlig piplärksångare

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

O

Ormvråk

 

 

P

Pilfink

Pilgrimsfalk

Prutgås

Prärieuggla

Prärietrana

Purpurhöna

Pärluggla

R

Rallhäger

Rosenskedstork

Roskarl

Rostand

Rosthäger

Ringduva

Rubinnäktergal

Rödbena

* * *

Röd Glada

Rödhake

Rödhalsad gås

Rödhuvad dykand

Röd kardinal

Rödstjärt

Rödvingetrupial

Rörhöna

Rörsångare

S

Sandlöpare

Sidensvans

Silkeshäger

Sillgrissla

Skata

Skedand

Skrattmås

Skäggmes

Skäggdopping

* * *

Skärfläcka

Slaguggla

Smådopping

Smålom

Småskrake

Snatterand

Snöhäger

Sothöna

Sparvhök

* * *

Spillkråka

Stare

Stjärtand

Stjärtmes

Steglits

Stenknäck

Storlom

Storskarv

* * *

Storskrake

Strandskata

Strömstare

Styltlöpare

Större hackspett

Större strandpipare

Svalstjärtsglada

Svartbrynad myggsnappare

* * *

Svartbukig visseland

Svarthakedopping

Svartmes

Svartvit flugsnappare

Svärta

Sångsvan

Sånglärka

Sädesärla

Sävsparv

Sävsångare

T

Talgoxe

Tallbit

Taltrast

Talltita

Tjockfot

Tjäder

Tofsmes

* * *

Tofsvipa

Tordmule

Tornfalk

Trana

Trefärgad häger

Trädkrypare

Törnskata

V

Vattenrall

Vigg

Vit ibis

Vitkindad gås

Ä

Ägretthäger

Ärtsångare

Ö

Ökenstenskvätta

Öronskarv

Tillbaka till toppen / Back to top